Informatiivinen käännös

Tarkoitettu alkuperäistekstin sisällön ymmärtämiseksi. Lukijasta tulos saattaa tuntua kankealta, mutta tekstin alkuperäisen ajatuksen tulee olla ymmärrettävästi ja kielellisesti oikein esitetty. Usein tällaista käännöstä käytetään pidemmistä teksteistä yhteenvedon tekemiseen.