Erikoisalainen, tekninen käännös

Erikoisalainen, tekninen käännös

Erikoisalaiseksi (alalajina tekniseksi) käännökseksi luetaan kaikenlainen huomattavassa määrin erikoisalaisia termejä sisältävän tai nimenomaisesti tulkittavissa olevan tekstin kääntäminen, esimerkiksi loppukäyttäjän tai asiantuntijan käyttöohjeet, erikoisalaiset koulutusmateriaalit, lääketieteelliset tekstit, sopimukset ja muu vastaava. Kääntäminen edellyttää varmaa ja täsmällistä terminologian tuntemista. Erikoisalainen käännös vaatii aina kyseisen erikoisalan asiantuntijan tai sen ominaislaatua ymmärtävän kokeneen toimittajan toimitustyötä ja/tai oikolukemista. Yhteistyön alussa, erityisesti lisämateriaalien puuttuessa, on asiakaspalautteen lähettäminen suositeltavaa, koska myös saman erikoisalan sisällä voidaan samankaltaisten asioiden suhteen eri yrityksissä käyttää erilaisia termejä.