Paikantaminen

Paikantaminen on ohjelmistotuotteiden sopeuttamista kulttuuriin ja kieliympäristöön ottaen samalla huomioon konkreettisen ohjelmiston tekniset mahdollisuudet. Paikantamiseksi voidaan käytännössä pitää kaikenlaista sellaista kääntämistä, jossa käännöstä tulee alkuperäistekstiin verrattuna merkittävästi muuttaa, täydentää tai mukauttaa loppukäyttäjän kieli- ja kulttuuriympäristöön. Paikantamisella varmistetaan lopputekstin yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys.