Tekninen, erikoisalainen (myös sisällöllinen) toimittaminen

Tekninen, erikoisalainen (myös sisällöllinen) toimittaminen valvoo käännöksen alkuperäistekstin vastaavuutta käännökseen. Sen tavoitteena on varmistaa alkuperäistekstin ajatusten oikea ja looginen välittäminen sekä termien yhdenmukainen ja asianmukainen käyttö. Toimittajan tulee hallita sekä kohde- että lähdekieli ja olla kyseisellä erikoisalalla kääntäjäkokemusta omaava filologi tai vastaavalla erikoisalalla toimiva tai sitä opiskellut kääntäjäkokemuksen omaava asiantuntija.

 
Käännöstoimistot, käännös, käännöspalvelut, suomi ruotsi käännös, kielenkääntäjä, käännöspalvelu, kääntäjä, tekniset käännökset, suomi englanti käännös, englanti suomi käännös